Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zjednodušenie podnikania | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A1 Zjednodušenie podnikania

Predbežné záväzné stanovisko

Aby si podnikateľ mohol vopred na každom úrade overiť, či je jeho aktivita v súlade so zákonom

viac >

A2 Zjednodušenie podnikania

Alternatívy pri účelových finančných rezervách a zábezpekách

Aby poctiví podnikatelia mohli finančné rezervy nahradiť lacnejšími možnosťami, napríklad bankovou zárukou

viac >

A3 Zjednodušenie podnikania

Skrátenie lehoty na uznávanie kvalifikácie osôb z krajín EÚ

Aby úrady posúdili odbornosť pri vydávaní koncesie za 30 dní namiesto 5 mesiacov

viac >

A4 Zjednodušenie podnikania

Zúženie okruhu subjektov pre zbytočné smernice o legalizácií príjmov

Aby desiatky tisíc malých firiem nemuseli spracúvať zbytočné smernice pod hrozbou neprimerane vysokých pokút

viac >

A5 Zjednodušenie podnikania

Doklady dostupné medzi úradmi

Aby jeden úrad nemohol žiadať dokument, ktorý už má iný štátny úrad

viac >

A6 Zjednodušenie podnikania

Zavedenie autorskej licencie "Creative Commons"

Aby autori mohli umožniť používať svoje dielo v čo najširšej miere

viac >

A7 Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie požiadaviek pre kontrolórov hasiacich prístrojov

Aby pre oprávnenie kontroly hasiacich prístrojov stačila jednotná kvalifikácia

viac >

A8 Zjednodušenie podnikania

Systém označovania slovenských výrobkov

Aby spotrebitelia jednoducho rozoznali skutočne slovenské výrobky

viac >

A9 Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na povinné audity

Aby malé firmy nemuseli platiť za biznis audítorských spoločností

viac >

A10 Zjednodušenie podnikania

Účtovná závierka len raz

Aby firmy nemuseli predkladať účtovnú závierku duplicitne rôznym úradom

viac >

A11 Zjednodušenie podnikania

Rýchlejšie konanie registrového súdu

Aby navrhovateľ pri odmietnutí zápisu skutočností do OR nemusel zbytočne dlho čakať, kým sa dozvie o tejto skutočnosti.

viac >

A12 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti uchovávať cenovú evidenciu

Aby podnikateľov štát nešikanoval s cenovými kalkuláciami ako za socializmu

viac >

A13 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie nadbytočných smerníc pri vyhradených technických zariadeniach skupiny A

Aby prevádzkové predpisy mohla nahradiť sprievodná technická dokumentácia

viac >

A14 Zjednodušenie podnikania

Zvýšenie hranice na dohľad nad ochranou osobných údajov

Menej byrokracie pre najmenšie firmy

viac >

A15 Zjednodušenie podnikania

Zrušiť poplatky za lampový olej či grilovanie

Aby sa núdzové zásoby ropy financovali len zo súvisiacich produktov

viac >

A16 Zjednodušenie podnikania

Odporujúce si zákony pre bezpečnostné služby

Aby SBS neboli pokutované za zamestnávanie handikepovaných

viac >

A17 Zjednodušenie podnikania

Preškolenie vodičov v rámci BOZP

Aby zamestnanec s vodičským preukazom nemusel absolvovať zbytočné školenia

viac >

A18 Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie sadzieb poplatkov za kópie listín

Aby sa za rovnakú kópiu platilo na každom úrade rovnako

viac >

A19 Zjednodušenie podnikania

Duplicitné hlásenia zdravotným poisťovniam

Aby finančná správa informovala o odklade na podanie daňového priznania

viac >

A20 Zjednodušenie podnikania

Nezmyselné štatistiky o nákladnej doprave

Aby údaje o preprave posielali len podniky, pre ktoré sú dôležité

viac >

A21 Zjednodušenie podnikania

Predĺženie termínu predkladania štatistických výkazov

Aby krkolomné termíny nestrpčovali podnikateľom život

viac >

A22 Zjednodušenie podnikania

Duplicitné a zbytočné hlásenia

Aby daňový úrad nežiadal rovnaké údaje viackrát

viac >

A23 Zjednodušenie podnikania

Registrácia DPH pri službách v rámci EÚ

Aby existovala hranica pre povinnú registráciu

viac >

A24 Zjednodušenie podnikania

Odstránenie duplicít pri zasielaní údajov Sociálnej poisťovni

Aby pri skončení práce alebo výplate nemocenskej dávky SP nežiadala údaje znova

viac >

A25 Zjednodušenie podnikania

Automatické zúčtovanie platieb Sociálnej poisťovni

Aby Sociálna poisťovňa vracala preplatky automaticky

viac >

A26 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie remeselných živností

Aby sa odstránila zbytočná a často obchádzaná byrokracia

viac >

A27 Zjednodušenie podnikania

Splnomocnenie na zastupovanie pred daňovým úradom

Aby úrady rešpektovali účinnosť splnomocnenia

viac >

A28 Zjednodušenie podnikania

Hlásenie kúpy a predaja vozidla

Aby sa zrušila zbytočná povinnosť hlásenia v súvislosti s vozidlami na DÚ

viac >

A29 Zjednodušenie podnikania

Opakovaná registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni

Aby po prerušení zamestnávania nemusela firma posielať ďalšie hlásenia

viac >

A30 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie základného imania s.r.o.

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

viac >

A31 Zjednodušenie podnikania

Registrácia s. r. o. za symbolické euro

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

viac >

A32 Zjednodušenie podnikania

Povinné členstvá v komorách

Aby budúci advokáti nemuseli otročiť 5 rokov

viac >

A33 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie gastrolístkov

Aby namiesto nich mohol zamestnávateľ poskytovať hotovosť

viac >

A34 Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti rezervného fondu

Aby podnikatelia mali o jednu administratívnu povinnosť menej

viac >