Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zjednotenie požiadaviek pre kontrolórov hasiacich prístrojov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A7Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie požiadaviek pre kontrolórov hasiacich prístrojov

Aby pre oprávnenie kontroly hasiacich prístrojov stačila jednotná kvalifikácia

Návrh:

Navrhujeme zjednodušiť systém vydávania osvedčení tak, aby jedno osvedčenie o odbornej spôsobilosti zahŕňalo tak kontrolu, ako aj servis hasiacich prístrojov, a aby bolo vydávané ako všeobecné osvedčenie, slúžiace pre všetky hasiace prístroje.

Zdôvodnenie:

Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi môžu opravovať a plniť hasiace prístroje len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu, majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti a disponujú náležitým zariadením. V súčasnosti sú však doklady o oprávnení vydávané jednak samostatne pre účely kontroly a samostatne pre účely servisu zariadení, čo vytvára nadbytočnú povinnosť. Zároveň sa oprávnenie vydáva zvlášť pre každého výrobcu, hoci princípy fungovania jednotlivých prístrojov sú obdobné.