Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Účtovná závierka len raz | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A10Zjednodušenie podnikania

Účtovná závierka len raz

Aby firmy nemuseli predkladať účtovnú závierku duplicitne rôznym úradom

Návrh:

Navrhujeme zrušiť nezmyselnú byrokratickú povinnosť poskytovať údaje o ročnej účtovnej závierke dvojmo (dvom rôznym úradom), a v zmysle pravidla "jedenkrát a dosť" zabezpečiť komunikáciu medzi úradmi, využívajúcimi uvedené dáta, navzájom.

Zdôvodnenie:

Slovenskí podnikatelia majú povinnosť poskytovať údaje o svojej účtovnej závierke úradom dvojmo - tak Daňovému úradu, ako aj do Zbierky listín. Údaje daňových úradov sa pritom spracúvajú elektronicky v Datacentre a štát ich teda pre svoje potreby eviduje. Navyše, napriek hrozbe výmazu z obchodného registra, si svoju povinnosť voči Zbierke listín plní iba približne 50 tisíc z celkového počtu podnikateľských subjektov - a štátu to očividne neprekáža.