Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Navrhnite nám ďalšie opatrenia

Lepším podnikateľským prostredím proti kríze

zatiaľ 164 opatrení

Singapur je na verejnosti známy ako bohatý štát niekde pri rovníku v Ázii na Malajskom polostrove s obdobným počtom obyvateľov ako Slovensko. Zároveň bol Singapur názvom pre „Politiku vlády SR na zlepšovanie podnikateľského prostredia“ vlády Ivety Radičovej z dielne ministra Juraja Miškova.

V jednotlivých tematických oblastiach nájdete stručnú charakteristiku 164 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Prečo potrebujeme lepšie podmienky pre podnikanie?

Ako liberáli veríme, že dobré podnikateľské prostredie je jedným zo základov pre prosperitu podnikov. Len prosperujúce podniky vytvárajú nové pracovné miesta a prinášajú celkový hospodársky rozvoj krajiny.

Byrokracia, ktorá je len časťou záťaže kladenej na podnikateľov, predstavuje 3 % HDP, čo je 1,98 mld. EUR. Slovensko má záväzok voči EÚ znížiť ju o štvrtinu.

Prvých 100 opatrení bolo schválených v júli 2010. Väčšina z nich má termín plnenia až v roku 2012, no tretina z nich už bola splnená na konci roku 2011.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia musí byť permanentný proces, pretože množstvo legislatívy, ktoré sa prijíma ide často opačným smerom, k jeho zhoršovaniu. Preto sme diskutovali so zainteresovanými podnikateľmi, združeniami, inštitúciami o možnostiach zlepšenia klímy na Slovensku. Vytvárali, zbierali a triedili sme návrhy.

Ing. Martin Chren

autor opatrení projektu Singapur