Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Rýchlejšie konanie registrového súdu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A11Zjednodušenie podnikania

Rýchlejšie konanie registrového súdu

Aby navrhovateľ pri odmietnutí zápisu skutočností do OR nemusel zbytočne dlho čakať, kým sa dozvie o tejto skutočnosti.

Návrh:

Navrhujeme, aby lehota o oznámení o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra bola taká stá, ako je stanovená lehota na vykonanie zápisu skutočností do OR.

Zdôvodnenie:

Zmena lehoty na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu zo strany registrového súdu. Dnes zákon stanovuje lehotu na zápis, pričom pri odmietnutí zápisu je o tomto navrhovateľ informovaný bez zbytočného odkladu po uplynutí zákonom stanovenej lehote. Úprava poslednej vety § 8 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov by mala teda byť nasledovná: „Oznámenie sa odošle alebo vydá navrhovateľovi v lehote podľa odseku 1.“