Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Registrácia s. r. o. za symbolické euro | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A31Zjednodušenie podnikania

Registrácia s. r. o. za symbolické euro

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

Návrh:

Navrhujme, s cieľom zjednodušiť vstup do podnikania, po vzore viacerých krajín z Európy, znížiť registračný poplatok pri zakladaní spoločnosti s. r. o. na symbolické 1 euro.

Zdôvodnenie:

Registrácia najjednoduchšej formy obchodnej spoločnosti (s.r.o.) dnes na Slovensku predstavuje náklady na úrovni najmenej 500 eur, pričom väčšiu časť z toho tvorí súdny poplatok vo výške vyše 331,50 eur (pri elektronickom podaní podpísanom zaručeným elektronickým podpisom 165,50 eur). Zníženie poplatku zníži náklady pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sú neopodstatnene vysoké vzhľadom na vykonaný úkon, ako i stav v iných vyspelých krajinách. Uvedený poplatok vytvára zbytočnú bariéru pre vstup do podnikania, pričom je neporovnateľný napr. s poplatkom pri zakladaní živnosti. Riziko zvýšeného zakladania obchodných spoločností nepoctivými podnikateľmi je pritom omnoho vhodnejšie znižovať postihovaním takýchto jednotlivcov, napríklad zákazom podnikania, resp. čiernymi listinami. Realizácia tohto opatrenia by zároveň viedla i k zlepšeniu pozície Slovenska v rebríčku Doing Business Svetovej banky.