Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Hlásenie kúpy a predaja vozidla | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A28Zjednodušenie podnikania

Hlásenie kúpy a predaja vozidla

Aby sa zrušila zbytočná povinnosť hlásenia v súvislosti s vozidlami na DÚ

Návrh:

Navrhujeme úplne zrušiť zbytočnú povinnosť nahlasovania kúpy alebo predaja motorového vozidla podnikateľskými subjektmi na daňový úrad zmenou zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

Zdôvodnenie:

V prípade kúpy alebo predaja motorového vozidla sú slovenskí podnikatelia povinní do 30 dní nahlásiť túto udalosť na daňový úrad, aby bolo jasné, kedy vznikla alebo zanikla daňová povinnosť na daň z motorových vozidiel. V skutočnosti však ide o zbytočné a duplicitné hlásenie, pretože pri kúpe alebo predaji automobilu je potrebné vykonať jeho prihlásenie na polícii a dopravnom inšpektoráte, ktorí vydávajú napríklad technický preukaz. Následne je auto potrebné zaevidovať i do majetku firmy, aby bolo možné uplatňovať si odpisy, či náklady na prevádzku. Pri daňovej kontrole je teda veľmi jednoduché zistiť, kedy boli automobily zaradené, resp. vyradené z majetku firmy, a či k plneniu daňovej povinnosti došlo správne. V prípade tejto povinnosti ide zjavne o príklad opatrenia, ktoré vzniklo v minulosti (keď dane vyberali lokálne úrady bez prístupu k účtovným dokladom), no so zmenami v legislatíve nebola táto administratívna povinnosť zrušená. Zbytočná byrokracia v tejto podobe pritom zaťažuje najmä firmy s väčším počtom áut. Aby bola situácia ešte komplikovanejšia, nevytvorili daňové úrady na toto hlásenie tlačivo, a preto ho nie je možné zrealizovať jednoducho prostredníctvom elektronickej komunikácie s príslušným daňovým úradom - je potrebné vykonať ho samostatným listom.