Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Nezmyselné štatistiky o nákladnej doprave | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A20Zjednodušenie podnikania

Nezmyselné štatistiky o nákladnej doprave

Aby údaje o preprave posielali len podniky, pre ktoré sú dôležité

Návrh:

Navrhujeme upraviť program zisťovania údajov o preprave nákladu Štatistickým úradom tak, aby boli oslovované len firmy, ktoré sa prepravou priamo zaoberajú a evidencia uvedených údajov je potrebná pre ich vlastné podnikanie.

Zdôvodnenie:

Na základe nariadení Európskej komisie 2223/96, 1165/98, 2516/2000 a 1287/2003 zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky obsiahle množstvo údajov od podnikov, ktoré vlastnia nákladné auto. Výberovým zisťovaním pritom ukladá povinnosť odpovedať aj podnikom, ktoré sa profesionálne neživia prepravou, a majú napríklad aj len jediné nákladné auto, využívané občas na pomocné práce. Tieto podniky musia pravidelne informovať Štatistický úrad SR o údajoch, akými sú kompletný výkaz jázd, tonáž nákladu, počet zastávok počas jazdy, spotreba paliva, a podobne. Mnohé z nich pritom pre vlastné potreby nesledujú, pretože sú pre ich vlastnú činnosť nepotrebné a nadbytočné.