Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Duplicitné a zbytočné hlásenia | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A22Zjednodušenie podnikania

Duplicitné a zbytočné hlásenia

Aby daňový úrad nežiadal rovnaké údaje viackrát

Návrh:

Navrhujeme zjednotiť hlásenie (prehľady) o mzdách, daniach a odvodoch s hlásením pravidelne zasielaným Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, a pre nové spoločné hlásenie upraviť nižšiu (štvrťročnú) periodicitu. Uvedené opatrenie a zjednotenie je možné vykonať ešte pred spustením projektu UNITAS, ktorý zjednocuje výber daní, ciel a odvodov.

Zdôvodnenie:

Podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov musia podnikatelia daňovému úradu každý mesiac predložiť prehľad o tom, koľko peňazí svojim zamestnancom vyplatili na mzdách, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac. V tomto prehľade sa uvádzajú aj osobné údaje zamestnanca, pričom jeho rozsah je takmer 10 riadkov na jedného zamestnanca. Zároveň však podľa rovnakého ustanovenia musia podnikatelia sumár mesačných údajov predkladať znova na konci roka, po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Do konca roka 2011 pritom zákon prikazoval poskytovať prehľady len na štvrťročnej, nie na mesačnej báze, a finančnej správe nižšia periodicita nespôsobovala žiadne známe problémy. Rovnako je od roku 2011 ustanovená povinnosť posielať mesačné i ročné hlásenia zdravotným poisťovniam, pričom ide opätovne o duplicitnú požiadavku.