Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Preškolenie vodičov v rámci BOZP | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A17Zjednodušenie podnikania

Preškolenie vodičov v rámci BOZP

Aby zamestnanec s vodičským preukazom nemusel absolvovať zbytočné školenia

Návrh:

Navrhuje odstrániť nezmyselnú duplicitnú povinnosť povinného preškoľovania zamestnancov pre vedenie služobného motorového vozidla tým zamestnancom, ktorí nie sú vodičmi z povolania. Ak je vlastníctvo vodičského dostatočným oprávnením pre vedenie súkromného motorového vozidla, musí platiť aj pre to isté vozidlo, ktoré je majetkom právnickej osoby.

Zdôvodnenie:

Podľa aktuálne platného znenia Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť pravidelne v dvojročných intervaloch preškoľovať zamestnanca, ktorý vedie firemné motorové vozidlo, z dopravných predpisov. A to aj napriek tomu, že tento zamestnanec je majiteľom vodičského preukazu, a teda štátom garantovaného oprávnenia motorové vozidlo riadiť. Táto nezmyselná povinnosť sa týka všetkých zamestnancov, ktorí majú firemné auto šoférovať, a všetkých firiem - teda nielen napríklad vodičov z povolania, u ktorých by sa jej existencia dala obhájiť. Náklady na jedno takéto nezmyselné školenie dosahujú v priemere 15 eur a znamenajú zároveň približne pol dňa strateného produktívneho pracovného času zamestnanca. Nedodržanie tejto povinnosti však môže byť sankcionované až do výšky 100 tisíc eur.