Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Odstránenie duplicít pri zasielaní údajov Sociálnej poisťovni | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A24Zjednodušenie podnikania

Odstránenie duplicít pri zasielaní údajov Sociálnej poisťovni

Aby pri skončení práce alebo výplate nemocenskej dávky SP nežiadala údaje znova

Návrh:

Navrhujeme úpravu zákona o sociálnom poistení, ktorá zruší povinnosť podnikateľov zasielať tlačivá o svojich zamestnancov v prípade ich žiadosti o vyplatenie nemocenskej dávky počas práceneschopnosti alebo v prípade ukončenia pracovného pomeru a žiadosti o dávku v nezamestnanosti.

Zdôvodnenie:

Podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení musí zamestnávateľ za každého zamestnanca predkladať Sociálnej poisťovni nielen mesačné, ale i ročné výkazy (čo už je samo o sebe duplicitou riešenou v inom opatrení), z ktorých sú zrejmé vymeriavacie základy pre odvod jednotlivých platieb sociálneho poistenia. Napriek tomu však vo vybraných prípadoch žiada Sociálna poisťovňa tieto údaje znova. Napríklad, ak zamestnanec požiada o výplatu nemocenskej dávky počas práceneschopnosti, alebo ak po ukončení trvalého pracovného pomeru žiada o výplatu podpory v nezamestnanosti, musí podnikateľ znova vyplniť tlačivo, v ktorom uvádza napríklad vymeriavacie základy pre poistenie na nemocenské pistenie za predchádzajúci rok, dátum vzniku pracovného pomeru, prerušenia poistenia, resp. čerpania rodičovskej dovolenky, a pod.. A to aj napriek tomu, že všetky tieto údaje už boli Sociálnej poisťovni hlásené, či už mesačne, ročne, alebo v čase ich vzniku. Ide o ďalší príklad zbytočných povinností a byrokratického zaťažovania podnikateľov len z dôvodu neschopnosti poriadnej registrácie a správy údajov v samotnej Sociálnej poisťovni.