Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Odporujúce si zákony pre bezpečnostné služby | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A16Zjednodušenie podnikania

Odporujúce si zákony pre bezpečnostné služby

Aby SBS neboli pokutované za zamestnávanie handikepovaných

Návrh:

Navrhujeme odstránenie protichodnosti zákonov, a to výnimkou z povinnosti zamestnávania hendikepovaných osôb v súkromných bezpečnostných službách, obdobne ako je tomu pri štátnych silových zložkách.

Zdôvodnenie:

Súkromné bezpečnostné služby sú postihované za dodržiavanie zákona. Podľa § 48 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti musia súkromné bezpečnostné služby zamestnávať len zamestnancov zdravotne spôsobilých, t. j. so 100-percentným zdravotným stavom. No podľa zákona o službách zamestnanosti zase, ak majú viac než 20 zamestnancov, musia zamestnávať hendikepovaných ľudí, prípadne od nich nakupovať výrobky a služby, inak musia zaplatiť pokuty. Protichodné zákony teda ustanovujú povinnosť, ktorú nie je možné dodržiavať. Štátne zložky v obdobnom postavení (napríklad policajný či hasičský zbor) pritom majú zo zákona pre zamestnávanie hendikepovaných výnimku.