Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Povinné členstvá v komorách | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A32Zjednodušenie podnikania

Povinné členstvá v komorách

Aby budúci advokáti nemuseli otročiť 5 rokov

Návrh:

Navrhujeme skrátiť povinnosť služby advokátskeho koncipienta pred pripustením na advokátsku skúšku z 3 na 5 rokov. Toto opatrenie je v súlade s celkovým prístupom oslabovania pozície komôr a cechov, ako i rušenia povinného členstva v komorách.

Zdôvodnenie:

Novelou zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii sa v októbri 2012 predĺžila povinnosť vykonávania praxe advokátskeho koncipienta pre budúceho žiadateľa o vydanie advokátskej licencie z 3 na 5 rokov. Ide o výlučne ochranárske opatrenie, presadené lobingom advokátskej komory, ktoré má za cieľ oslabiť konkurenciu, monopolizovať odvetvie a prinášať tak jestvujúcim advokátom dodatočné zisky (monopolnú rentu). Rôzne záujmové komory, podobne ako v minulosti cechy, sú svojim fungovaním namierené proti spotrebiteľom. Rôznymi argumentmi, namierenými naoko v prospech spotrebiteľa, sa snažia presadzovať si rôzne monopolné výsady, obmedzovanie množstva poskytovateľov svojej služby, a podobne. Presadené opatrenie bude mať za následok zníženie potenciálneho množstva advokátov, a tým aj rast cien ich služieb. Zároveň medzi jeho dôsledky patrí napríklad i výrazné sťaženie prístupu k advokátskemu povolaniu pre ženy, nakoľko celkovú prax a štúdium (pred začatím skutočnej zárobkovej činnosti) predĺži približne do dosiahnutia veku 28 rokov života. Navyše, koncipienti sú často zneužívaní ako lacná pracovná sila bez reálneho vplyvu na rast ich schopností, a rušené opatrenie je tak možné považovať za formu novodobého otroctva.