Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Opakovaná registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A29Zjednodušenie podnikania

Opakovaná registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni

Aby po prerušení zamestnávania nemusela firma posielať ďalšie hlásenia

Návrh:

Navrhujeme zrušiť duplicitnú povinnosť opakovaného odhlasovania a prihlasovania zamestnávateľa pri prerušení zamestnávania a zabezpečí, že registráciu zamestnávateľov si spracuje Sociálna poisťovňa automaticky, na základe údajov o prihlásených zamestnancoch.

Zdôvodnenie:

Príkladom absolútne zbytočnej papierovej byrokracie medzi podnikateľmi a Sociálnou poisťovňou je povinnosť opakovaného odhlasovania a prihlasovania zamestnávateľa pri prerušovaní zamestnávania. Ak napríklad firma zamestnáva zamestnancov len počas sezónnych prác, pri každom poklese počtu zamestnancov na nulu je povinná vyplniť tlačivo a odregistrovať sa ako zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni; pri najatí pracovných síl sa musí zasa opätovne zaregistrovať ako zamestnávateľ. Zamestnávatelia pritom majú povinnosť prihlasovať a odhlasovať každého zamestnanca zvlášť. V momente, ak počet zamestnancov u jednej firmy klesne na nulu, Sociálna poisťovňa teda automaticky vidí, že daná firma nie je zamestnávateľom - a dodanie potvrdenia o tomto skutkovom stave je len duplicitnou a zbytočnou byrokratickou požiadavkou. Situáciu navyše komplikuje i to, že na rozdiel od registrácie zamestnancov, prihlásenie a odhlásenie firmy ako zamestnávateľa nie je možné vykonať elektronicky, a je kvôli nemu nevyhnutné osobne sa dostaviť na pobočku Sociálnej poisťovne.