Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie základného imania s.r.o. | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A30Zjednodušenie podnikania

Zrušenie základného imania s.r.o.

Aby sa zjednodušil vstup do podnikania

Návrh:

Navrhuje zrušenie povinnosti základného imania, alternatívne jeho zníženie na symbolické 1 euro, čo je legislatívne jednoduchší postup.

Zdôvodnenie:

Podobne, ako je tomu pri tvorbe rezervného fondu, je aj existencia základného imania skôr právnou fikciou, než reálnym ekonomickým nástrojom. Povinná výška minimálneho základného imania je pre poctivých začínajúcich podnikateľov častou prekážkou začiatku podnikania. V skutočnosti, keďže sa prostriedky základného imania nemusia skutočne viesť napr. na bankovom účte, ide viac-menej o administratívnu povinnosť, ktorú je jednoduché obísť len fiktívnym zložením finančných prostriedkov v hotovosti. V susednej Českej republike aj preto zrušili povinnosť základného imania v roku 2011, čím nasledovali príklady mnohých iných krajín z celého sveta. Výška základného imania ovplyvňuje napríklad i postavenie našej krajiny v rebríčku Doing Business. Problematika ručenia za záväzky spoločnosti s. r. o. sa navrhuje riešiť povinným ručením spoločníka za záväzky do stanovenej výšky celým jeho majetkom, napr. 10 000 eur, čo je v skutočnosti viac, než minimálna povinná výška nesplateného základného imania dnes.