Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Sociálne veci a trh práce | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I1 Sociálne veci a trh práce

Opakovanie zmlúv na dobu určitú

Aby zamestnávateľ a zamestnanec mohli predlžovať pracovný pomer

viac >

I2 Sociálne veci a trh práce

Dáta o trhu práce na webe

Aby podnikatelia vedeli prispôsobiť svoje očakávania

viac >

I3 Sociálne veci a trh práce

Súkromné firmy v službách v nezamestnanosti

Aby si dlhodobo nezamestnaní mohli nájsť prácu ľahšie

viac >

I4 Sociálne veci a trh práce

Nezávislý hodnotiaci systém opatrení trhu práce

Aby sa dalo rozlíšiť, ktoré opatrenia účinkujú, a ktoré nie

viac >

I5 Sociálne veci a trh práce

Best practices v integrácii nízko-kvalifikovaných

Aby sa aj iné firmy mohli inšpirovať od úspešných

viac >

I6 Sociálne veci a trh práce

Projekt obnovy kultúrneho dedičstva

Aby si v komunálnych aktivitách nezamestnaní obnovili pracovné návyky

viac >

I7 Sociálne veci a trh práce

Zníženie odvodov pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných

Aby mali šancu naspať sa integrovať do pracovného procesu

viac >

I8 Sociálne veci a trh práce

Zjednodušené uznávanie zahraničných dokumentov

Aby sme vedeli ľahšie riešiť nedostatok pracovníkov vo vybraných odvetviach

viac >

I9 Sociálne veci a trh práce

Informácie o sociálnych systémoch v EÚ

Aby sa presun zamestnancov v rámci krajín stal jednoduchším

viac >

I10 Sociálne veci a trh práce

Zákon o extenziách

Aby odbory spolu s najväčšími podnikateľmi nelikvidovali ostatných

viac >

I11 Sociálne veci a trh práce

Rekategorizácia vyhradených technických zariadení

Aby sa pri menej rizikových zariadeniach šetrili náklady pri zachovaní bezpečnosti

viac >

I12 Sociálne veci a trh práce

Procesné postupy Inšpektorátu práce

Aby mali podnikatelia viac právnej istoty pri inšpekciách práce

viac >

I13 Sociálne veci a trh práce

Predvyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Aby sa zmenšila byrokracia

viac >

I14 Sociálne veci a trh práce

Zrušenie povinnosti Akceptačných listov

Aby sa obnovila konkurencia medzi DSS

viac >

I15 Sociálne veci a trh práce

Prepojenie databáz služieb zamestnanosti

Aby sa sflexibilnila evidencia nezamestnaných

viac >

I16 Sociálne veci a trh práce

Úradnícka kámasútra

Aby sa prehodnotila zrozumiteľnosť a skutočná potreba opatrení ochrany pred záťažou v práci

viac >