Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

J1 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Vzdelávanie o reálnom svete

Aby žiaci prichádzali na pracovný trh pripravení na skutočný život

viac >

J2 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Reforma vzdelávania spolu s firmami

Aby firmy mohli ovplyvniť vzdelávanie pre potreby praxe

viac >

J3 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Lokálni zamestnávatelia v príprave osnov

Aby školy v regiónoch pripravovali žiakov pre lokálnu prax

viac >

J4 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Technologické parky pri univerzitách

Aby vysoké školstvo kooperovalo so súkromným sektorom

viac >

J5 Školstvo, vzdelávanie, veda, inovácie

Zdroje Inovačného fondu pre viacerých

Aby sa využili zamrznuté, no účelové fondy Ministerstva hospodárstva

viac >