Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Duplicitné hlásenia zdravotným poisťovniam | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A19Zjednodušenie podnikania

Duplicitné hlásenia zdravotným poisťovniam

Aby finančná správa informovala o odklade na podanie daňového priznania

Návrh:

Navrhujeme upraviť znenie zákona č. 580/2004 o zdravotných poisťovniach tak, aby zabezpečil podnikateľom bezproblémový odklad termínu na podanie daňového priznania - a teda zabezpečila komunikáciu daňových úradov so zdravotnými poisťovňami tak, ako pri založení, prerušení či ukončení živnosti, bez nutnosti duplicitného ohlasovania podnikateľom.

Zdôvodnenie:

Pri odklade termínu na podanie daňového priznania sa preruší komunikácia medzi daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami. Podnikateľ tak so skutočnosťou, že má odloženú povinnosť podávať daňové priznanie, musí samostatne informovať zdravotnú poisťovňu. V iných prípadoch pritom komunikácia medzi daňovou správou a zdravotnými poisťovňami funguje.