Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Dane a verejné financie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

G1 Dane a verejné financie

Zjednotenie sadzieb DPH

Aby sme znížili sadzby a odstránili výnimky

viac >

G2 Dane a verejné financie

Úprava pokút pri mesačných mzdových prehľadoch

Aby daňové úrady nezneužívali hoc i 1-dňové meškanie na pokutovanie

viac >

G3 Dane a verejné financie

Jednoduchšie odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok

Aby štát nevyberal dane aj z neuhradených faktúr

viac >

G4 Dane a verejné financie

Inteligentnejšie kontroly DPH

Aby sa bojovalo proti daňovým únikom bez zvyšovania byrokracie

viac >

G5 Dane a verejné financie

Predvyplnenie daňového priznania a ďalších tlačív k dani z príjmov a k odvodom

Aby sa vyúčtovanie daní z príjmov maximálne zjednodušilo

viac >

G6 Dane a verejné financie

Jednotné kontaktné miesta

Aby sa ich činnosť rozšírila na všetky potrebné úrady

viac >

G7 Dane a verejné financie

Návod na podávanie daňových priznaní k DPH

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

viac >

G8 Dane a verejné financie

Portál náležitostí k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G9 Dane a verejné financie

Manuál k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Aby sa podnikatelia dokázali lepšie orientovať

viac >

G10 Dane a verejné financie

Portál k spotrebnej dani z liehu

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G11 Dane a verejné financie

Viac elektronickej komunikácie v daňových otázkach

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

viac >

G12 Dane a verejné financie

Elektronická komunikácia v spotrebných daniach z energií

Aby sa podnikateľ s daňovým úradom dohodol cez internet

viac >

G13 Dane a verejné financie

Elektronické verzie tlačív s návodom pri daniach z energií

Aby sa tlačivá ľahšie vypĺňali

viac >

G14 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z vína

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G15 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z piva

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G16 Dane a verejné financie

Elektronické hlásenie náležitostí pri spotrebnej dani z tabaku

Aby túto daň podnikatelia zadministrovali elektronicky

viac >

G17 Dane a verejné financie

Jednorazové odpisovanie majetku

Aby podnikatelia mohli odpisovať majetok podľa skutočných potrieb

viac >