Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Registrácia DPH pri službách v rámci EÚ | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A23Zjednodušenie podnikania

Registrácia DPH pri službách v rámci EÚ

Aby existovala hranica pre povinnú registráciu

Návrh:

Navrhujeme novelizovať zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, tak, aby bol stanovený limit pre registráciu pre služby z/do krajín Európskej únie na rovnakej úrovni, ako platný limit pre obchodovanie s tovarmi.

Zdôvodnenie:

Vďaka voľnému trhu v rámci Európskej únie je možné naprieč hranicami voľne obchodovať nielen s tovarmi, ale aj so službami. V súčasnosti je už bežné, že slovenskí podnikatelia poskytujú svoje služby napríklad na území okolitých štátov. Ak slovenský podnikateľ, napr. drobný živnostník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, prijíma alebo poskytuje službu z/do inej členskej krajiny EÚ, musí sa pred prijatím/poskytnutím služby registrovať na daňovom úrade pre DPH. Nestáva sa však "klasickým" platiteľom DPH, iba pre služby. V prípade obchodovania s tovarmi je pritom potrebné registrovať sa až po dosiahnutí sumy 13 941,45 eur , no v prípade služieb nastáva povinnosť registrácie aj ak by išlo len o hodnotu symbolického 1 eura Registrácia so sebou následne obnáša ďalšie povinnosti, ako napríklad podávanie daäových priznaní, súhrnných výkazov, a pod.). Existujúca právna úprava je tak efektívne silnou prekážkou pre drobných podnikateľov pri cezhraničnom prijímaní alebo poskytovaní služieb. Odrádza ich od čo i len jednorazového poskytnutia služby a celkovo od možnosti rozšíriť časť svojho pôsobenia i za hranice.