Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Automatické zúčtovanie platieb Sociálnej poisťovni | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A25Zjednodušenie podnikania

Automatické zúčtovanie platieb Sociálnej poisťovni

Aby Sociálna poisťovňa vracala preplatky automaticky

Návrh:

Navrhujeme zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia ešte pred spustením projektu UNITAS, resp. zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovne informovať daňovníka tak o preplatku, ako aj o nedoplatku na poistnom, a jeho vyplatenie do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roka.

Zdôvodnenie:

V prípade súbehu platieb sociálneho poistenia zo zamestnania a z podnikania, kedy počas roka nastane dotknutej osobe preplatok (t.j. súhrn vymeriavacích základov, z ktorých sú platené povinné odvody, je vyšší než maximálny vymeriavací základ) je potrebné od Sociálnej poisťovne žiadať o zúčtovanie preplatku. Sociálna poisťovňa však používa dvojitý meter - zatiaľ čo o vyplatenie preplatku je treba žiadať, prípadné nedoplatky na poistnom vymáha okamžite.