Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Fondy európskej únie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

K1 Fondy európskej únie

Maximum prostriedkov investovať do budovania infraštruktúry

Aby projekty slúžili všetkým, nielen vybraným

viac >

K2 Fondy európskej únie

Dôraz na sledovanie výsledkov, nie výstupov

Aby sa dôsledne monitorovali merateľné ukazovatele

viac >

K3 Fondy európskej únie

Výsledkovo orientované indikátory

Aby sa za fondy EÚ dosahovala skutočná protihodnota

viac >

K4 Fondy európskej únie

Informovanie o dôvodoch neschválenia

Aby žiadatelia poznali skutočné dôvody svojho odmietnutia

viac >

K5 Fondy európskej únie

Menej subjektívneho hodnotenia

Aby hodnotenie projektov bolo čo najviac závislé na kriteriálnom výbere

viac >

K6 Fondy európskej únie

Elektronizácia procesu žiadosti o pridelenie NFP

Aby sa eliminovala byrokracia pri žiadaní príspevku

viac >

K7 Fondy európskej únie

Predfinancovanie projektov

Aby preplácanie výdavkov nespôsobovalo cash-flow problémy podnikom

viac >

K8 Fondy európskej únie

Dve kolá pri investičných projektoch

Aby sa znížili náklady neúspešných žiadateľov

viac >

K9 Fondy európskej únie

Paušálna podpora pri podobných projektoch

Aby bolo prideľovanie jednoduchšie a prehľadnejšie

viac >

K10 Fondy európskej únie

Nižšie sumy projektov

Aby sa podpora dostala k viacerým

viac >

K11 Fondy európskej únie

Inovatívne formy pomoci

Aby prostriedky fondov EÚ mohli slúžiť viacerým

viac >