Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie gastrolístkov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A33Zjednodušenie podnikania

Zrušenie gastrolístkov

Aby namiesto nich mohol zamestnávateľ poskytovať hotovosť

Návrh:

Navrhujeme novelou Zákonníka práce zrušiť povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom ako alternatívu k teplej strave gastrolístky a možnosť i náhrady poskytnutím hotovosti.

Zdôvodnenie:

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosti poskytovať zamestnancom teplú stravu, alebo príspevok na stravovanie vo forme gastrolístka v stanovenej hodnote. Takéto ustanovenie je postavené na predstave nezodpovednosti zamestnanca za vlastné zdravie a stravovanie. Obmedzuje možnosti zamestnanca využívať svoj zárobok (keďže časť hodnoty stravných lístkov uhrádza zo svojej mzdy) a spôsobuje povinnosť zamestnávateľa uhrádzať i nemalé manipulačné náklady pre vybraný okruh firiem, poskytujúcich stravné poukážky. Vytvorenie možnosti nahradiť gastrolístky hotovosťou v rovnakej hodnote umožní zamestnancom zvýšiť ich čistý príjem , a to bez toho, aby boli ovplyvnené ich možnosti stravovania sa (keďže výška zdrojov, ktoré majú na stravovanie, sa nezmení).