Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Systém označovania slovenských výrobkov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A8Zjednodušenie podnikania

Systém označovania slovenských výrobkov

Aby spotrebitelia jednoducho rozoznali skutočne slovenské výrobky

Návrh:

Navrhujeme zaviesť dobrovoľný systém označovania pôvodu slovenského výrobku pri potravinách (logo "slovenská vlajočka") tak, aby ho mohol využívať každý podnikateľ, za podmienky splnenia jasne určených kritérií, najmä pôvodu vypestovania plodín či chovu zvierat, z ktorých mäso pochádza. Projekt musí byť koordinovaný v spolupráci so zväzmi obchodníkov, spracovateľov i výrobcov a chovateľov a môže nadviazať na úspešný projekt "Kvalita z našich regiónov", ktorý sa však okrem pôvodu zameral aj na certifikáciu kvality predávaných produktov.

Zdôvodnenie:

Najmä pri potravinárskych výrobkoch je dnes veľmi problematické určiť skutočný pôvod takéhoto výrobku. Veľmi často sú spotrebitelia zavádzaní tým, že za slovenské produkty sú považované také, ktorých pridaná hodnota v skutočnosti vznikala za hranicami našej krajiny. Samotné označovanie čiarovým kódom ("858 " - Slovensko) je pritom nedostatočné. Príkladom sú napríklad mäsové výrobky, pri ktorých v súčasnosti stačí, aby mäso zo zahraničia bolo na Slovensku len naporcované, či dokonca iba prebalené, a už môže byť označené ako "slovenský" výrobok. Na druhej strane, akýkoľvek povinný systém zisťovania a certifikácie skutočného pôvodu by so sebou prinášal neúmerné množstvo byrokracie a administratívnych nákladov.