Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Fungovanie štátu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C1 Fungovanie štátu

Predbežné pripomienkové konanie

Aby vláda podrobne analyzovala dopady na podnikateľské prostredie

viac >

C2 Fungovanie štátu

Žiadne hotovostné stimuly

Aby vláda nezvýhodňovala vybraných investorov cashovou podporou

viac >

C3 Fungovanie štátu

Daňové úľavy v najchudobnejších okresoch

Aby ich poskytnutie bolo transparentné a jasné

viac >

C4 Fungovanie štátu

Medzirezortné pripomienkovanie

Aby sa vláda nevyhýbala odborným pripomienkam

viac >

C5 Fungovanie štátu

Uzákonenie legislatívnych pravidiel vlády

Aby legislatívne pravidlá nebolo možné obchádzať

viac >

C6 Fungovanie štátu

Podrobné analýzy vplyvov

Aby sa vláda podrobne zaoberala zákonmi s vplyvom na podnikanie

viac >

C7 Fungovanie štátu

Zákaz "prílepkových noviel" zákonov

Aby sa novely zákonov nevyužívali na schválenie vecne nesúvisiacich zmien

viac >

C8 Fungovanie štátu

Poslanecké návrhy vo výboroch parlamentu

Aby boli aj návrhy poslancov podrobené diskusii

viac >

C9 Fungovanie štátu

Zlúčiť obchodný a živnostenský register

Aby podnikatelia nepotrebovali dvojité povolenia

viac >

C10 Fungovanie štátu

Povinné pripomienkovanie podnikateľmi

Aby sa podnikatelia mohli vyjadriť k návrhom zákonov

viac >

C11 Fungovanie štátu

Sankcie napomenutím

Aby podnikateľ nebol pokutovaný hneď pri prvom porušení zákona

viac >

C12 Fungovanie štátu

Zrušiť zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Aby štát neriadil obchodné vzťahy

viac >

C13 Fungovanie štátu

Audit úradných požiadaviek

Aby úradníci kontrolovali len to, čo je naozaj dôležité

viac >

C14 Fungovanie štátu

Podnikateľské inkubátory

Aby tento projekt naozaj pomáhal začínajúcim podnikateľom

viac >

C15 Fungovanie štátu

Jednotný identifikátor podnikateľských subjektov

Aby všetky registre evidovali firmu pod rovnakým číslom

viac >

C16 Fungovanie štátu

Klientske centrá

Aby podnikatelia na úradoch vybavili veci na jednom mieste

viac >