Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Stavebníctvo a trh s pôdou | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

L1 Stavebníctvo a trh s pôdou

Jednoduchšie stavebné procesy pri menších stavbách

Aby boli menšie, štandardné stavby bez byrokracie

viac >

L2 Stavebníctvo a trh s pôdou

Bez opakovaných vyjadrení inštitúcií

Aby sa niektoré potvrdenia nevyžadovali dvakrát

viac >

L3 Stavebníctvo a trh s pôdou

Presun povinností medzi územným a stavebným konaním

Aby viaceré povolenia stačilo dodať v stavebnom konaní

viac >

L4 Stavebníctvo a trh s pôdou

Úrad musí vydať zoznam dokumentov a subjektov

Aby stavebník vopred vedel, čo ho čaká

viac >

L5 Stavebníctvo a trh s pôdou

Povinnosť úradov dodržiavať lehoty

Aby úrady vydávali potrebné rozhodnutia včas

viac >

L6 Stavebníctvo a trh s pôdou

Povolenie v skrátenej lehote za poplatok

Aby sa dalo rozhodovanie urýchliť

viac >

L7 Stavebníctvo a trh s pôdou

Zverejňovanie cien nehnuteľností

Aby existoval prehľad o vývoji trhu

viac >

L8 Stavebníctvo a trh s pôdou

Kratšie vydávanie územného rozhodnutia

Aby jednoduché stavby mali papiere do 30 dní

viac >

L9 Stavebníctvo a trh s pôdou

Zníženie administratívy povoľovacích konaní stavieb

Aby na menšie stavby nebolo potrebné stavebné konanie

viac >

L10 Stavebníctvo a trh s pôdou

Dokončiť vektorové mapovanie Slovenska

Aby boli údaje presnejšie a prístupnejšie

viac >