Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Verejné obstarávanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

F1 Verejné obstarávanie

Školenie verejných obstarávateľov

Aby mali pravidlá jasný výklad

viac >

F2 Verejné obstarávanie

Centrálny web obstarávaní

Aby sa o všetkých obstáravaniach naozaj vedelo

viac >

F3 Verejné obstarávanie

Kontrola súťažných podkladov na ÚVO

Aby si bolo vopred možné overiť, či je súťaž pripravená férovo

viac >

F4 Verejné obstarávanie

Transparentnosť a nediskriminácia

Aby obstarávatelia, vedeli, čo sa od nich očakáva

viac >

F5 Verejné obstarávanie

Jasné povinnosti osôb pri verejnom obstarávaní

Aby osoby, realizujúce obstarávanie, niesli aj zodpovednosť

viac >

F6 Verejné obstarávanie

Jednoduchšie menšie verejné obstarávania

Aby menšie verejné obstarávania boli rýchlejšie a menej byrokratické

viac >

F7 Verejné obstarávanie

Zverejňovanie metodických usmernení ÚVO

Aby pokyny ÚVO boli jednotné a záväzné

viac >