Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Energetika | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

M1 Energetika

Posilnenie analytickej kapacity ÚRSO

Aby o regulácii rozhodoval nezávislejší úrad

viac >

M2 Energetika

Benchmarking v regulácii cien

Aby regulácia bola účinná a porovnateľná so zahraničím

viac >

M3 Energetika

Degresívny poplatok za TPS

Aby veľkí spotrebitelia nebankrotovali kvôli cenám energií

viac >

M4 Energetika

Zverejňovanie zasadnutí rady ÚRSO

Aby bola činnosť regulačného úradu transparentná

viac >

M5 Energetika

Minimalizácia odchýlok pri zúčtovaní dodávok energií

Aby presnosť stlačila ceny nadol

viac >

M6 Energetika

Zrušenie Lex SPP

Aby cenové návrhy podliehali nezávislej regulácii, nie politike

viac >