Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zjednotenie sadzieb poplatkov za kópie listín | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A18Zjednodušenie podnikania

Zjednotenie sadzieb poplatkov za kópie listín

Aby sa za rovnakú kópiu platilo na každom úrade rovnako

Návrh:

Navrhujeme zjednotiť poplatky za rovnaké alebo obdobné úkony pre podnikateľov (napríklad zhotovenie kópie A4) v sadzobníkoch jednotlivých úradov, a to na cene čo najbližšej trhovým cenám účtovaným komerčnými firmami za rovnakú službu.

Zdôvodnenie:

Podnikatelia sa pri svojej činnosti nestretávajú len s byrokratickými nezmyslami súvisiacimi so zneniami právnych predpisov. Častokrát ich zaskočia aj nevysvetliteľné rozdiely v prístupe jednotlivých úradov. Príkladom môžu byť sadzby poplatkov za rovnaké úradné úkony. Napríklad poplatok za kópiu listín uložených na daňovom úrade je v súlade s položkou 2 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 účtovaný vo výške 1,50 eura za jednu stranu formátu A4. Nielen že je tento poplatok, v porovnaní s trhovými cenami, neprijateľne vysoký. Iné úrady, napríklad obchodný register, ho účtujú v inej výške - 0,33 eura za jednu stranu formátu A4.