Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie povinnosti rezervného fondu | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A34Zjednodušenie podnikania

Zrušenie povinnosti rezervného fondu

Aby podnikatelia mali o jednu administratívnu povinnosť menej

Návrh:

Navrhujeme zrušiť povinnosť tvorby rezervného fondu v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, rovnako ako nedeliteľný fond v družstvách, ako nadbytočnej byrokratickej povinnosti.

Zdôvodnenie:

Vedenie povinného rezervného fondu v obchodných spoločnostiach, rovnako ako nedeliteľného fondu v družstvách, je výlučne účtovnou operáciou, ktorá nemá vplyv na skutočné hospodárenie. Prostriedky, alokované v týchto fondoch, nie sú v skutočnosti viazané na reálnom bankovom účte alebo v hotovosti, samotný podnikateľ si ich môže napríklad vybrať v hotovosti a viesť ako pohľadávku, alebo si za ne nakúpiť akékoľvek aktíva. Z hľadiska ručenia za záväzky je omnoho výhodnejšie zavedenie zodpovednosti konateľa či spoločníkov za záväzky spoločnosti, vzniknuté počas ich pôsobenia, do vopred stanovenej výšky, minimálne však upísaného základného imania (v prípade zrušenia základného imania, ktoré navrhujeme v inom bode, prinajmenšom do stanovenej výšky 10.000 eur).