Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušiť poplatky za lampový olej či grilovanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

A15Zjednodušenie podnikania

Zrušiť poplatky za lampový olej či grilovanie

Aby sa núdzové zásoby ropy financovali len zo súvisiacich produktov

Návrh:

Navrhujeme obmedziť povinnosť platiť poplatky len na také produkty z ropy, ktoré priamo súvisia s účelom zákona o núdzových zásobách ropy - t. j. najmä ropa samotná, pohonné hmoty či oleje slúžiace na vykurovanie.

Zdôvodnenie:

Podľa § 7a zákona č. 170/2001 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných produktov a o riešení stavu ropnej núdze prispievajú na financovanie štátnych zásob ropy aj podnikatelia, ktorí do obehu uvádzajú s ropou a pohonnými hmotami priamo nesúvisiace výrobky. Takými sú napríklad lampový olej, podpaľovače na grilovanie, odmasťovacie kvapaliny či benzínové čističe (položky colnej nomenklatúry 27101929, 27101925 a ďalšie). Poplatok, ktorý napríklad pri litri lampového oleja tvorí približne 2 centy z ceny 1,30 eura, v konečnom dôsledku prenášajú jeho výrobcovia na zákazníkov. Zároveň sa vytvára priestor pre nekalú konkurenciu a čierny trh u výrobcov, ktorí túto povinnosť ignorujú, ako aj nadmerné byrokratické požiadavky pre široký okruh podnikateľov. Zmenu presadila Správa štátnych hmotných rezerv SR v roku 2010, v rámci balíčka zákonov, smerujúcich ku konsolidácii verejných financií. Primárnym účelom teda bolo výlučne zvýšenie výberu z uvedeného poplatku, a nie vecné riešenie problematiky.