Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Best practices v integrácii nízko-kvalifikovaných | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I5Sociálne veci a trh práce

Best practices v integrácii nízko-kvalifikovaných

Aby sa aj iné firmy mohli inšpirovať od úspešných

Návrh:

Navrhujeme zverejňovať príklady dobrej praxe vo firemnej integrácii nízko-kvalifikovaných pracovníkov do pracovného procesu.

Zdôvodnenie:

Využívanie dobrých príkladov a iných motivačných schém (napr. udeľovanie cien ministra, a pod.) je finančne nenáročným, avšak veľmi účinným spôsobom, ako zapojiť čo najširší okruh firiem do boja s nezamestnanosťou, najmä dlhodobou. Mnohé firmy vyvinuli, aj v spolupráci so štátom či samosprávou, modely zapájania dlhodobo nezamestnaných či sociálne vylúčených skupín do pracovného procesu - či už z dôvodu reálnej potreby takejto menej kvalifikovanej pracovnej sily, alebo v rámci vlastných projektov sociálnej zodpovednosti (CSR). Podelenie sa o tieto skúsenosti môže napomôcť i ďalším podnikom, a môže byť benefitom tak pre občanov, ako i pre firmy samotné.