Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zrušenie povinnosti Akceptačných listov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I14Sociálne veci a trh práce

Zrušenie povinnosti Akceptačných listov

Aby sa obnovila konkurencia medzi DSS

Návrh:

Navrhujeme úplne vypustiť byrokratickú a zbytočnú povinnosť Akceptačných listov zo zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Zdôvodnenie:

Akceptačný list bol vytvorený za účelom prevencie špekulatívneho prestupovania poistencov medzi DSS za cieľom získania časti finančnej provízie od sprostredkovateľov. Získanie akceptačného listu si vyžaduje fyzickú návštevu Sociálnej poisťovne, a preto reálne odrádza poistencov od zmeny dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Tým sa znižuje konkurencia medzi DSS a narúša podnikateľské prostredie v tejto oblasti. V dnešnej dobe už navyše pominuli okolnosti, ktoré v iných krajinách viedli k špekulatívnemu prestupovaniu poistencov medzi DSS.