Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Opakovanie zmlúv na dobu určitú | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I1Sociálne veci a trh práce

Opakovanie zmlúv na dobu určitú

Aby zamestnávateľ a zamestnanec mohli predlžovať pracovný pomer

Návrh:

Navrhujeme zaviesť možnosť opakovaného uzavretia dohody o práci na dobu určitú medzi zamestnancom a zamestnávateľom bez časového obmedzenia a bez obmedzenia počtu opakovaní.

Zdôvodnenie:

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce č. 311/2001 je možné pracovný pomer na dobu určitú uzavrieť najdlhšie na tri roky. V rámci troch rokov je pracovný pomer na dobu určitú možné dohodnúť opätovne alebo predĺžiť najviac trikrát. Niektoré pracovné pozície, meniaca sa hospodárska situácia a finančná situácia podnikateľských subjektov si však vyžadujú flexibilnejší prístup k uzatváraniu pracovného pomeru.