Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zákon o extenziách | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I10Sociálne veci a trh práce

Zákon o extenziách

Aby odbory spolu s najväčšími podnikateľmi nelikvidovali ostatných

Návrh:

Hrozba povinných extenzií však nezmizla úplne. Preto sa navrhuje upraviť pravidlá extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa tak, aby sa dôsledne rešpektoval princíp zmluvnej voľnosti. Navrhujeme odstrániť zo zákona o kolektívnom vyjednávaní odstrániť všetky zmienky o povinnej extenzii KZVS na ostatné podniky.

Zdôvodnenie:

Po snahe prvej vlády Roberta Fica zaviesť povinné extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetkých zamestnávateľov v danom odvetví, hoci nimi nie sú viazaní, poslanci NR SR v decembri 2010 zákonom c. 557/2010 stanovili podmienku súhlasu zamestnávateľa s takouto extenziou. Odvrátili tak hrozbu jednotných podmienok, vyrokovaných najsilnejšími zamestnávateľmi v odvetví, ktoré by mohli slabším a menším podnikom spôsobiť existenčné škody, a obmedzovali by tak konkurenciu. Navyše, veľkosť regionálnych rozdielov v rámci SR nedovoľuje ekonomicky efektívne využívať takéto povinné extenzie. Viac informácií o problematike kolektívnych zmlúv a ich extenzií je možné nájsť v dokumente "Kolektívne zmluvy" na stránke inštitútu INEKO: www.ineko.sk/file_download/644.