Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Súkromné firmy v službách v nezamestnanosti | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I3Sociálne veci a trh práce

Súkromné firmy v službách v nezamestnanosti

Aby si dlhodobo nezamestnaní mohli nájsť prácu ľahšie

Návrh:

Navrhujeme zvýšiť konkurencieschopnosť súkromných a verejných poskytovateľov služieb zamestnanosti, najmä v oblasti umiestňovania dlhodobo nezamestnaných na trhu práce.

Zdôvodnenie:

Uplatňovanie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce je veľmi náročnou úlohou, na ktorú dnes štát sám nestačí, a to napriek tomu, že do tejto oblasti smeruje pomerne zásadnú časť svojich zdrojov. Zapojenie súkromných poskytovateľov môže výrazne zlepšiť výsledky pri zamestnávaní osôb. Dôležité je však správne nastaviť i odmeňovanie takýchto súkromných poskytovateľov. Mesačná odmena musí byť nižšia, než minimálna mesačná mzda, a mala by byť vyplácaná s časovým oneskorením, iba v prípade, ak si umiestnený dlhodobo nezamestnaný prácu udrží (napr. v 4 splátkach, vždy po 6 mesiacoch).