Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predvyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I13Sociálne veci a trh práce

Predvyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Aby sa zmenšila byrokracia

Návrh:

Navrhujeme vytvorenie zjednodušeného a inteligentného elektronického internetového formulára s integrovanými číselníkmi, ktorý by automatizovane predvypĺňal vybrané dátové polia (napr. európske štatistiky na základe už uvedenej slovenskej štatistickej klasifikácie úrazu).

Zdôvodnenie:

Jedným z najkomplikovanejších byrokratických formulárov, s ktorými sa podnikatelia stretávajú, je záznam o registrovanom pracovnom úraze. V súčasnosti používaný formulár obsahujúci takmer 90 strán príloh a vysvetliviek je v jeho dnešnej podobe veľmi ťažkopádny a jeho vyplnenie si vyžaduje predchádzajúce skúsenosti.