Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zníženie odvodov pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I7Sociálne veci a trh práce

Zníženie odvodov pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných

Aby mali šancu naspať sa integrovať do pracovného procesu

Návrh:

Navrhujeme, v rámci snahy o lepšiu integráciu dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, zaviesť systém, ktorý by - v rámci myšlienky fungovania tzv. medzitrhu práce - znamenal, že štát preplatí zamestnávateľovi odvody za zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, a to po dobu toľkých mesiacov, koľko sa uvedený zamestnanec nachádzal v evidencii dlhodobo nezamestnaných pred nástupom do tejto práce. Preplácanie odvodov môže byť obmedzené napr. na odvody do výšky stanoveného násobku minimálnej mzdy (1,2), aby nedochádzalo ku špekuláciám.

Zdôvodnenie:

Jedným z elegantných a zrozumiteľných nástrojov na boj s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá je kritickou časťou celej problematiky nezamestnanosti na Slovensku, je zníženie nákladov zamestnávateľov. Sadzby odvodov na Slovensku patria medzi desať najvyšších na svete. To je prekážkou pre tvorbu nových pracovných miest. Zvlášť citeľný je tento problém pri zamestnávaní osôb s nižšou kvalifikáciou, ktorých práca nedosahuje hodnotu minimálnej mzdy, a už vôbec nie celkových mzdových nákladov zamestnávateľa. Každé vytvorené pracovné miesto takýmto spôsobom je výhodné pre štát, pretože vyplácaná dotácia je nižšia, než dávky pre dlhodobo nezamestnaného, a to zvlášť, ak je k nej pripočítaný príjem štátu z odvodov platených zamestnancom.