Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zjednodušené uznávanie zahraničných dokumentov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I8Sociálne veci a trh práce

Zjednodušené uznávanie zahraničných dokumentov

Aby sme vedeli ľahšie riešiť nedostatok pracovníkov vo vybraných odvetviach

Návrh:

Navrhujeme odstrániť nepotrebné byrokratické bariéry v procese zamestnávania cudzincov, napríklad zjednodušením uznávania dokladov o vzdelaní pri povolaniach s nedostatkom v SR (lekári...).

Zdôvodnenie:

Napriek pretrvávajúcej vysokej miere nezamestnanosti je na Slovensku stále citeľný nedostatok zamestnancov vo vybraných profesiách (napríklad lekári, zdravotné sestry, počas rastu v rokoch 2008 -2009 to boli i zvárači, a pod.). Substitúcia takýchto nedostatkových pracovných síl zo zahraničia je však komplikovaným procesom, a to najmä z dôvodu byrokratických bariér, spojených s uznávaním dokladov o vzdelaní. Naplnenie tohto opatrenia je potrebné analyzovať po jednotlivých odvetviach. Pri sofistikovanejších zamestnaniach, ako sú napríklad lekári, je možné vyžadovať okrem vzdelania v domovskej nečlenskej krajine EÚ napr. vykonávanie stanovenej doby praxe. Alternatívnym riešením je umožniť vykonávanie praxe aj pred a počas rozdielových skúšok, a pod.