Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Projekt obnovy kultúrneho dedičstva | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I6Sociálne veci a trh práce

Projekt obnovy kultúrneho dedičstva

Aby si v komunálnych aktivitách nezamestnaní obnovili pracovné návyky

Návrh:

Navrhujeme ďalej aktivizovať ľudský potenciál prostredníctvom rozšíreného spektra komunálnych pracovných aktivít (napr. pracovné aktivity v rámci protipovodňovej prevencie, revitalizácie hnedých zón – nevyužívaných a upadajúcich nehnuteľností, obnovy pamiatkových objektov s využitím príslušných pracovných zručností).

Zdôvodnenie:

Mnohé úspešné projekty zapájania sa dlhodobo nezamestnaných poznáme i zo Slovenska. Napríklad projekt obnovy hradov, či pracovné aktivity v rámci protipovodňovej prevencie, umožnili vytvoriť tisíce pracovných miest. Štát za vyplácané dávky dostal protihodnotu, spoločenská hodnota týchto aktivít je veľmi vysoká, a dlhodobo nezamestnaní získali možnosť obnoviť si pracovné návyky. Toto opatrenie je v súlade s kľúčovým prvkom programu SaS - Práca namiesto dávok - v rámci ktorého sa ruší množstvo sociálnych dávok, a každý nezamestnaný má možnosť mesačne získať príspevok vo výške minimálnej mzdy, vyplácaný na dennej báze, výmenou za pracovnú aktivitu na lokálnej úrovni.