Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Prepojenie databáz služieb zamestnanosti | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I15Sociálne veci a trh práce

Prepojenie databáz služieb zamestnanosti

Aby sa sflexibilnila evidencia nezamestnaných

Návrh:

Navrhujeme zaviesť komplexný informačný systém služieb zamestnanosti, ktorý zjednotí príslušné databázy na centrálnej a miestnej úrovni a vytvorí individuálne účty klientov.

Zdôvodnenie:

Evidencia nezamestnaných a ich aktivity a účinnosti jednotlivých opatrení služieb zamestnanosti, nie je zjednotená. Vytvára to problém jednak pre sledovanie jednotlivých občanov, ale i pri sledovaní účinnosti podpory zo strany štátu, či pri sledovaní plnenia ukazovateľov maximálnej možnej intenzity štátnej pomoci pri firmách, ktoré získavajú rôzne formy štátnej pomoci.