Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Nezávislý hodnotiaci systém opatrení trhu práce | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

I4Sociálne veci a trh práce

Nezávislý hodnotiaci systém opatrení trhu práce

Aby sa dalo rozlíšiť, ktoré opatrenia účinkujú, a ktoré nie

Návrh:

Navrhujeme zaviesť objektívny hodnotiaci systém efektivity opatrení v sociálnej sfére i účinnosti aktívnych nástrojov trhu práce.

Zdôvodnenie:

S cieľom bojovať proti nezamestnanosti a vytvárať pracovné miesta realizuje štát množstvo opatrení. Ich účinnosť, hospodárnosť a efektivita je však niekedy otázna. Napríklad niektoré príspevky (sťahovanie za prácou) využili v rámci jedného roka len desiatky ľudí. Iné opatrenia, naopak, pomohli vtiahnuť do pracovného procesu tisícky dlhodobo nezamestnaných (napr. projekt obnovy hradov Daniela Krajcera). Ide o vznik nástroja, ktorý by sprehľadnil efektívnosť vynakladania verejných výdavkov a výdavkov zo štrukturálnych fondov na opatrenia týkajúce sa sociálnej pomoci a na aktívnu politiku trhu práce.