Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Podrobné analýzy vplyvov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C6Fungovanie štátu

Podrobné analýzy vplyvov

Aby sa vláda podrobne zaoberala zákonmi s vplyvom na podnikanie

Návrh:

Navrhujeme v novom zákone o legislatívnych pravidlách vlády stanoviť povinnosť doložiť k návrhom zákonov s dopadom na podnikanie vyšším ako 1 mil. EUR za 5 rokov podrobnú analýzu týchto vplyvov.

Zdôvodnenie:

Pri prijímaní zákonov sa častokrát stáva, že negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie sú vládou ignorované alebo podceňované. Mnohokrát sa dokonca prijímajú zákony, ktoré na podnikanie dopadnú negatívne, no ich celkový pozitívny vplyv je otázny, alebo žiaden. Príkladom môže byť zákon o registračných pokladniciach, ktorého prijatím museli všetky podnikateľské subjekty vymeniť svoje registračné pokladne za nové s tzv. fiskálnym modulom. Hoci Ministerstvo financií nijako nepreukázalo pozitívny vplyv takéhoto opatrenia na výber daní, presadilo návrh s celkovými nákladmi vyše 40 miliónov eur pre firmy jednorázovo, a cca. 10 miliónov eur každý rok (pri certifikácii pokladní). Negatívne vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie nie sú menej významné ako napríklad vplyvy na rozpočet verejnej správy, pri ktorých tento mechanizmus už efektívne funguje. Poškodzovanie podnikateľského prostredia má priamy vplyv na zamestnanosť či na výber daní a odvodov, a preto sa ním treba podrobne zaoberať.