Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Sankcie napomenutím | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C11Fungovanie štátu

Sankcie napomenutím

Aby podnikateľ nebol pokutovaný hneď pri prvom porušení zákona

Návrh:

Navrhujeme prijatie legislatívnej zásady, podľa ktorej sa budú porušenia povinností podnikateľských subjektov vždy rozdeľovať na závažné a menej závažné. Medzi závažné porušenia pritom budú patriť len tie, ktoré priamo vedú k ohrozeniu života, zdravia, výberu daní, a pod. (teda napríklad neposkytnutie pomôcok v rámci BOZP môže byť závažné, ale nedostatočné vedenie evidencie o tom nie).

Zdôvodnenie:

Mnohé zákony obsahujú povinnosti pre podnikateľské subjekty, ktorých vymáhanie je zabezpečované systémom sankcií a pokút. Tie bývajú mnohokrát stanovované buď v neurčitých rozpätiach, umožňujúcich pokutu odpustiť pri porušení menej závažných povinností (od 0 do X eur). Existujú však prípady, kedy zákon vyžaduje udelenie minimálnej pokuty v hodnote stovák až tisícov eur aj za porušenie relatívne zbytočných byrokratických požiadaviek. Pri menej závažných porušeniach, najmä administratívneho charakteru, sa pritom má uplatňovať zásada, že podnikateľský subjekt dostane čas na nápravu svojho konania, a pri prvom zistení porušenia nebude okrem napomenutia finančne sankcionovaný. Finančná sankcia (pokuta) môže byť pri menej závažných porušeniach udelená až pri opakovanom zistení nedostatkov, a to vždy len v miere primeranej k priestupku. Uvedená zásada bude využitá pri všetkých novelách a nových zákonoch.