Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Zlúčiť obchodný a živnostenský register | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C9Fungovanie štátu

Zlúčiť obchodný a živnostenský register

Aby podnikatelia nepotrebovali dvojité povolenia

Návrh:

Navrhujeme, na základe dôkladnej analýzy, vytvoriť jediný register podnikateľských subjektov, a to zlúčením obchodného a živnostenského registra, a to v režime správneho konania.

Zdôvodnenie:

Na Slovensku fungujú paralelne dva registre podnikateľských subjektov: Živnostenský register a Obchodný register. Pred registráciou právnickej osoby (napr. s.r.o.) je však najprv potrebné získať živnostenské oprávnenie, ktoré je jedným z podkladov pre zápis do obchodného registra. V skutočnosti neexistujú žiadne teoretické ani právne dôvody pre to, aby registrácia jednej formy podnikania bola úkonom správneho práva (živnosť) a druhá súdnym konaním (obchodná spoločnosť). Vedenie dvoch paralelných registrov podnikateľských subjektov je zbytočné a vedie k výrobe "pečiatok pre pečiatky", kedy jedna skupina úradníkov produkuje prácu pre inú skupinu úradníkov, na náklady podnikateľa. Takéto riešenie zároveň odbremení súdy od veľkého objemu práce, bez výrazného zvýšenia nárokov na bežnú štátnu administratívu.