Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Uzákonenie legislatívnych pravidiel vlády | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C5Fungovanie štátu

Uzákonenie legislatívnych pravidiel vlády

Aby legislatívne pravidlá nebolo možné obchádzať

Návrh:

Navrhujeme prijať legislatívne pravidlá vlády formou zákona (namiesto súčasnej vyhlášky). Rokovanie vlády by sa tak upravilo podobne, ako v prípade rokovania NR SR, kde platí Zákon o rokovacom poriadku.

Zdôvodnenie:

Legislatívne pravidlá vlády, ktorými sa riadia všetci predkladatelia zákonov, majú len formu nariadenia. V praxi sa tak často obchádzajú, a to bez možnosti sankcionovať ich porušenie. Aj to je jedným z dôvodov nestability právneho prostredia na Slovensku. Uzákonenie legislatívnych pravidiel vlády umožní stabilizovať legislatívny proces a celkovo skvalitniť legislatívnu prácu vlády.