Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Audit úradných požiadaviek | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C13Fungovanie štátu

Audit úradných požiadaviek

Aby úradníci kontrolovali len to, čo je naozaj dôležité

Návrh:

Navrhujeme vykonať skutočne komplexný audit účinnosti všetkých kontrolných, dozorných a inšpekčných orgánov v pôsobnosti jednotlivých rezortov. Výstupmi auditu budú: - zoznam všetkých orgánov dozoru, dohľadu, kontroly a inšpekcie, - zoznam všetkých požiadaviek, ktoré vo vzťahu k podnikateľským subjektom kontrolujú, - zoznam metodických odporúčaní pre podnikateľské subjekty o tom, ako naplniť jednotlivé kontrolované požiadavky zo zoznamu, - odstránenie zbytočných, duplicitných alebo protichodných požiadaviek jednotlivých orgánov.

Zdôvodnenie:

Azda každý podnikateľ už zažil kontrolu jedného z orgánov štátneho dohľadu, kontroly a inšpekcie - či už išlo o kontrolu z Ministerstva zdravotníctva (hygiena), Ministerstva vnútra (živnostenský úrad), Ministerstva práce (Inšpekcia práce - BOZP), Ministerstva hospodárstva (Štátna obchodná inšpekcia či metrologický dozor), Ministerstva životného prostredia (Inšpekcia životného prostredia), Ministerstva pôdohospodárstva (veterinárny dozor), Ministerstva financií (cenové orgány)... Orgánov dohľadu a dozoru je na Slovensku neúrekom. Nikdy nebol vykonaný komplexný audit ich opodstatnenosti. Čo je však ešte dôležitejšie, nikdy nebol vykonaný komplexný audit a prehľad toho, čo všetko kontrolujú, či pri kontrole neexistujú duplicity alebo dokonca protichodné požiadavky, a či je každý predmet kontroly skutočne opodstatnený. Cieľom je, aby sa podnikateľ vedel presne oboznámiť s tým, čo od neho kontrola vyžaduje, aby orgány kontroly nemohli vydávať účelové pokuty a sankcie a účelovo hľadať "aspoň nejaký nedostatok". Jasne stanovené "checklisty" kontrolovaných okolností uľahčia život podnikateľom, a zároveň aj ogánom dohľadu a dozoru, a výrazne obmedzia priestor pre korupciu a klientelizmus.