Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Jednotný identifikátor podnikateľských subjektov | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C15Fungovanie štátu

Jednotný identifikátor podnikateľských subjektov

Aby všetky registre evidovali firmu pod rovnakým číslom

Návrh:

Ako prvý krok pre zjednodušenie fungovania vzťahu medzi úradmi a firmami navrhujeme zaviesť používanie jednotného identifikátora pre podnikateľov vo všetkých registroch verejnej správy.

Zdôvodnenie:

Neschopnosť využívať údaje o tej istej firme naprieč viacerými registrami, prepojiť tak úrady a šetriť podnikateľom byrokraciu a administratívne náklady je jedným z najviac pociťovaných problémov podnikateľmi na Slovensku. V súčasnosti sú podnikatelia označovaní prostredníctvom rôznych identifikátorov na viacerých úradoch. Hneď pri vzniku firmy je pridelené IČO, registračné číslo v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach, daňové identifikačné číslo, a podobne. Ďalšie identifikačné čísla sa používajú pre predčíslia účtov pri platení daní, pre variabilné symboly pri úhradách daní, odvodov a poplatkov, a podobne.