Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Predbežné pripomienkové konanie | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C1Fungovanie štátu

Predbežné pripomienkové konanie

Aby vláda podrobne analyzovala dopady na podnikateľské prostredie

Návrh:

Navrhujeme opätovne zaviesť povinnosť predbežného pripomienkového konania všetkých zákonov a vyhlášok z hľadiska odhadu ich vplyvov na podnikateľské prostredie do legislatívnych pravidiel vlády.

Zdôvodnenie:

Zmenou legislatívnych pravidiel vlády v roku 2011 zanikla povinnosť predbežného pripomienkového konania k návrhom noviel zákonov. Stratila sa tak povinnosť predkladateľa rýchlym testom analyzovať, či legislatívny zámer alebo návrh môže mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, a bola nahradená len definíciou možnosti takéhoto postupu. Tzv. rýchly test bol pritom základným indikátorom pre gestorov v tejto oblasti (Ministerstvo hospodárstva), že potenciálne dosahy zákona treba podrobne analyzovať a vyhodnotiť v doložke vplyvov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť, resp. sťažiť prijímanie zákonov a opatrení, poškodzujúcich podnikateľské prostredie.