Debug message - code 109

Deprecation warning on line 74 in file /www/htdocs/35705/html/singapur/lib/L_Mysql.php: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Žiadne hotovostné stimuly | Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Zásobník opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

C2Fungovanie štátu

Žiadne hotovostné stimuly

Aby vláda nezvýhodňovala vybraných investorov cashovou podporou

Návrh:

Navrhujeme takú úprava zákona o investičnej pomoci, v rámci ktorej bude zakázané poskytovať hotovostné investičné stimuly v regiónoch s podpriemernou mierou nezamestnanosti. Zároveň sa navrhuje, aby vláda prijala stratégiu neposkytovania hotovostných stimulov všeobecne, a vo výnimočnej situácii návrhu na udelenie hotovostného stimulu zavedenie povinnosti jeho schvaľovania uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Zdôvodnenie:

Vyplácanie hotovostných investičných stimulov (vo forme dotácie na pracovné miesto alebo dotácie na nákup investičného majetku) vytvára veľký tlak na štátny rozpočet. Navyše, dotovanie investorov formou cashových stimulov je najnespravodlivejšou formou podpory z hľadiska vplyvov na domácu i zahraničnú konkurenciu. Dotovaný investor získava priamu výhodu voči svojim konkurentom, a môže ich tak poraziť v podobe nižších cien, a podobne. Pri svojom pôsobení na Ministerstve hospodárstva presadili nominanti strany SaS výrazný útlm v poskytovaní investičných stimulov (7 násobný pokles počtu stimulov; 10 násobný pokles v ich hodnote). Zároveň stanovili stratégiu utlmenia hotovostných stimulov a utlmenia stimulov poskytovaných v regiónoch s podpriemernou mierou nezamestnanosti.